Про журнал

Галузь та проблематика

Нові матеріали і технології в машинобудуванні - професійно-наукове видання в галузі технічних наук - металургія, ливарне виробництво, машинобудування, металознаства, матеріалознавства та технології матеріалів.

Мета та тематична спрямованість - поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок; висвітлення наукових досягнень діяльності вчених у галузі металургія.

Зміст Видання складають раніше ніде не опубліковані оригінальні або оглядового характеру матеріали, наукові повідомлення та матеріали за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.

До публікацій запрошуються учені і фахівці, напрям діяльності, яких: металургія, ливарне виробництво, машинобудування, металознаства, матеріалознавства та технології матеріалів.

Процес рецензування

Всі статті рецензуються.

Рукописи, що надійшли до редакції, після попереднього розгляду редактором на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу проходять рецензування. При цьому ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Правила рецензування:

Після рішення редактора про можливість опублікування роботи в журналі, що надійшла рукопис направляється двом зовнішнім експертам, які працюють у відповідній галузі.

Головний редактор повідомляє авторам, прийнята чи рукопис без перегляду і переробки, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити її знову, або ж рукопис відхиляється.

Процес рецензування рукописи:

Головний редактор журналу або відповідальний редактор приймає рішення про вибір рецензентів для даної рукописи згідно її тематиці.

Матеріали рукописи передаються на рецензування призначеним рецензентам. Результат рецензування - рекомендації рецензентів.

У разі позитивної рецензії рукопис передається до редакції для її підготовки до опублікування.

У разі необхідності переробки рукопису автору відправляється рецензія разом з усіма зауваженнями та побажаннями рецензентів.

У разі незгоди з рецензією автор надсилає до редакції мотивовану відповідь.

Після внесення авторами в електронний варіант рукопису виправлень, зауважень рецензента і редактора електронний варіант рукопису передається до редакції повторно.

Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування.

Періодичність публікації

Публікується 2 номера на рік.

Номер виходе в червні та грудні

Статі приймаються протягом року.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Професійно-наукове видання "Нові матеріали і технології в машинобудуванні" засновано у 2010 р. Видання друкується за матеріалами Міжнародної науково-технічної конференції «Нові матеріали і технології в машинобудуванні»